Witold Janocha

Drogowskaz życiowy
[Signpost life]

Wykonawca realizowanego projektu finansowanego z funduszy UE

Nazwa jednostki: Europejski Fundusz Społeczny, POKL