Witold Janocha

Pokonać bezradność! Efektywne strategie radzenia sobie z problemami niepełnosprawności – przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu
[Overcome helplessness! Effective strategies for coping with the problems of disability - the prevention of marginalization and exclusion]

Wykonawca realizowanego projektu finansowanego z funduszy UE

Nazwa jednostki: Europejski Fundusz Społeczny