Witold Janocha

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Nowe szanse – nowe wyzwania
[Convention on the Rights of Persons with Disabilities. New Opportunities - New Challenges]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II