Witold Janocha

Determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich (T II).
[Determinants of professional activity of people with disabilities living in rural areas (Part II)]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

Miejsce: Biała Podlaska
Rok wydania: 2012