Witold Janocha

Recenzja wydawnicza „Światło i dźwięki. Psychologiczne i interdyscyplinarne uwarunkowania niepełnosprawności sensorycznej” Redakcja naukowa: Marian Zdzisław Stepulak Lublin 2018
[Publishing review “Light and Sounds. Psychological and interdisciplinary determinants sensory disability. Scientific editor: Marian Zdzisław Stepulak Lublin 2018 ]

Recenzja książki naukowej