Witold Janocha

Recenzja - Adam A. Zych, redakcja. Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, Katowice 2017
[Reviews - Adam A. Zych. Scientific editing Encyclopaedia of old age, aging and disability Katowice 2017]

Recenzja naukowa w wydawnictwie zbiorowym

Rok wydania: 2018
Tytuł publikacji: Recenzja - Adam A. Zych, redakcja. Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, Katowice 2017
Redaktorzy: Adam A. Zych
Strony od-do: 237-241