Witold Janocha

Osoby niepełnosprawne w życiu wspólnot parafialnych Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Prezentacja badań
[People with disabilities in the life of parish communities of the Roman Catholic Church in Poland. Research presentation]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Sociálna práca v súčasnej spoločnosti
Miejsce: Spiskie Podgrodzie – Słowacja