Witold Janocha

Duchowieństwo katolickie w Polsce wobec osób z niepełnosprawnością: studium socjologiczno-pastoralne
[The Catholic Clergy in Poland Towards People with Disability. Sociological and Pastoral Study]

Książka naukowa recenzowana

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2020
Streszczenie: Prezentowana monografia składa się z sześciu części, które są ze sobą ściśle powiązane określonym przez autora problemem badawczym, zawierającym się w pytaniu: jakie miejsce w Kościele rzymskokatolickim w Polsce wyznaczają duchowni osobom niepełnosprawnym oraz jakie role są im przypisywane? Aby uzyskać odpowiedź na postawione pytanie, zostaną ukazane trzy perspektywy: osoby z niepełnosprawnością w nauczaniu trzech wielkich papieży, Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka, których wypowiedzi stanowią tło dla dalszych rozważań nad miejscem osób niepełnosprawnych w Kościele w Polsce; osoby z niepełnosprawnością w dokumentach synodalnych diecezji w Polsce, analiza oparta na dostępnych dokumentach, w których, w bardziej lub mniej precyzyjny sposób, mowa jest o udziale i roli, jaką powinny pełnić osoby niepełnosprawne w kościołach lokalnych; trzecia perspektywa to badania socjologiczne wśród duchowieństwa w Polsce na temat osób z niepełnosprawnością, ich udziału w życiu wspólnoty parafialnej, występujących barierach, ale i możliwościach jakie daje im parafia. Analiza tych trzech punktów widzenia ukazuje sposób postrzegania osób niepełnosprawnych przez duchownych w Polsce, jest także przyczynkiem do przemyśleń, co należy jeszcze zrobić, aby Kościół był wiodącą instytucją w procesie włączania osób niepełnosprawnych.
Słowa kluczowe: Osoby z niepełnosprawnością, Kościół rzymskokatolicki, duchowieństwo
Dostęp WWW: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5118977&fromLocationLink=false&theme=nukatCytowanie w formacie Bibtex:
@book{1,
author = "Witold Janocha",
title = "Duchowieństwo katolickie w Polsce wobec osób z niepełnosprawnością: studium socjologiczno-pastoralne",
year = "2020",
}

Cytowanie w formacie APA:
Janocha, W. (2020). Duchowieństwo katolickie w Polsce wobec osób z niepełnosprawnością: studium socjologiczno-pastoralne. Lublin: