Witold Janocha

PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ SZKOLNICTWO WYŻSZE - AKCJA 1 „MOBILNOŚĆ”
[Learning Mobility of Individuals – Staff mobility for teaching and training activities]

Staż finansowany ze środków UE

Miejsce: Ružomberok - Słowacja