Witold Janocha

Postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych a legislacja i praktyka pastoralna Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce
[The provisions of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the legislation and pastoral practice of the Roman Catholic Church in Poland]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MEiN

Nazwa jednostki: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego