Witold Janocha

Wsparcie rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością
[Support for families with a child with disability]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Niepełnosprawność – wyzwanie nie bariera, ujęcie naukowe i praktyczne
Miejsce: Nowy Sącz