Witold Janocha

Niepełnosprawność – wyzwanie nie bariera, ujęcie naukowe i praktyczne
[Disability - a challenge not a barrier, scientific and practical perspective]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Nowy Sącz