Witold Janocha

Rodzina z osobą niepełnosprawną w systemie wsparcia społecznego
[A family with a disabled person in the system of social support]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Włączanie społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnościami
Miejsce: UJK Kielce