Witold Janocha

Sport w procesie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością ruchową
[Sport in the process of rehabilitation of people with physical disabilities]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Metody pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
Miejsce: Koszyca, Słowacja