Witold Janocha

Zespół ekspercki opiniujący projekty

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

Nazwa jednostkiSZK_INST: Zarząd Województwa Świętokrzyskiego