Witold Janocha

Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością
[Psychosocial determinants of professional activity of people with disabilities]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Kształcenie osób z niepełnosprawnością i ich sytuacja na rynku pracy w województwie świętokrzyskim
Miejsce: Kielcach