Witold Janocha

Widzę - reaguję
[I see - I react]

Kierownictwo realizowanego projektu - samorząd terytorialny

Nazwa jednostki: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej