Witold Janocha

[Rec.:] Elżbieta Trafiałek, Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku. Między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym i active ageing", Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016, ISBN 978-83-8019-432-8, s. 310
[[Rev.:] Elżbieta Trafiałek, Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku. Między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym i active ageing", ed. Adam Marszałek, Toruń 2016, ISBN 978-83-8019-432-8, pp. 310]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Labor et Educatio (ISSN: 2353-4745)
Rok wydania: 2016
Numer czasopisma: 4
Strony od-do: 323-326
Dostęp WWW: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Labor_et_Educatio/Labor_et_Educatio-r2016-t4/Labor_et_Educatio-r2016-t4-s323-326/Labor_et_Educatio-r2016-t4-s323-326.pdf