mjr mgr Wińczysław Jastrzębski

Asystent w Katedrze Stosunków Międzynarodowych (Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II).

e-mail: wjastrzebski@kul.pl

 

Wykształcenie i stopnie naukowe:

2014 – 2019 – doktorant na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

2005 – magister prawa; Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2005 – magister elektroniki i telekomunikacji; Wydział Elektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 

Zainteresowania badawcze:

 • dyscyplina wojskowa
 • uprawnienia Żandarmerii Wojskowej
 • rozwój Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 

Publikacje:

 

Rozdziały w monografiach

 1. W. Jastrzębski, Barwy i symbole Żandarmerii Wojskowej, (w:) A. Dębiński, M. Jońca, I. Leraczyk (red.): Ars boni et aequi. Prawo w sztuce, sztuka w prawie, Lublin 2019.
 2. W. Jastrzębski, Wpływ konfliktów religijnych i etnicznych w Afganistanie na przebieg interwencji międzynarodowej w latach 2001-2014 (w:) A. Szabaciuk, D. Wybranowski, R. Zenderowski (red.): Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie, Lublin 2016.
 3. W. Jastrzębski, Zmiany w działaniach Żandarmerii Wojskowej na rzecz społeczności lokalnych po 1 lipca 2015 r. (w:) M. Gąska (red.): Organizacja bezpieczeństwa lokalnego na przykładzie województwa lubelskiego. Wybrane problemy, Lublin 2016.
 4. W. Jastrzębski, Znaczenie materialnego charakteru przestępstwa przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych (w:) S. Hypś, K. Kołek (red.): Rola organów bezpieczeństwa publicznego w przeciwdziałaniu przestępczości – zagadnienia wybrane, Lublin 2014.

 

Artykuły w czasopismach

 1. W. Jastrzębski, Żandarmeria Wojskowa jako organ ochrony porządku prawnego. „Edukacja Prawnicza” Wydawnictwo C.H.Beck 2015, nr 5.
 2. W. Jastrzębski, Wpływ nowelizacji kodeksu postępowania karnego na zakres karnoprocesowych uprawnień Żandarmerii Wojskowej. „Zeszyty Prawnicze”. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2015, nr 15.4.

 

Hasła w leksykonie

 1. . Jastrzębski, „Inventarium” (w:) A. Dębiński, M. Jońca: Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016.
 2. W. Jastrzębski, „Testamentum militis” (w:) A. Dębiński, M. Jońca: Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016.
 3. W. Jastrzębski, „Vicinitas” (w:) A. Dębiński, M. Jońca: Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016.
 4. W. Jastrzębski, „Dyscyplina wojskowa” (w:) K. Dziubińska – Wójcik, R. Niedźwiecki, W. Saletra, A. Zagórska (red.): Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2016.
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2020 19:37