Wiesław Śmigiel (1969-), biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej, dr hab. teologii, prof. KUL.

Ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy; 1988-1994 odbył studia w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji pelplińskiej; w 1993 roku obronił w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie pracę magistrską  pt. Twórczość monumentalna artysty-rzeźbiarza Franciszka Duszeńki, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Janusza Pasierba; 1994 przyjął święcenia kapłańskie; 1994-1996 pracował jako wikariusz w parafii Świętej Trójcy w Kościerzynie; 1996-1998 sekretarz i kapelan bpa pelplińskiego Jana Szlagi; 1996-1998 redaktor dwutygodnika diecezji pelplińskiej „Pielgrzym"; 1988 rozpoczął studia stacjonarne z zakresu teologii pastoralnej w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL; 2000 uzyskał tytuł licencjata teologii; 2003 obronił doktorat z teologii pastoralnej na podstawie pracy pt.  Czytelnictwo religijne jako środek formacji religijnej wiernych, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Ryszarda Kamińskiego. W 2010 roku uzyskał habilitację z zakresu teologii pastoralnej na podstawie dorobku naukowego i dysertacji: Uczestnictwo wiernych świeckich w budowaniu Kościoła-Wspólnoty. Studium teologicznopastroalne w świetle nauczania Kościoła (1962-2009). Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 ss.458. w 2011 otrzymał Nagrodę indywidualną Rektora KUL za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną. W 2012 ozdznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Od 2001 asystent, a od 2006 adiunkt przy Katedrze Teologii Pastoralnej Ogólnej Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki. Od 1 stycznia 2011 do października 2014 był kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej Szczegółowej KUL.

W 2000 rozpoczął wykłady z zakresu teologii pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Pelplińskiej oraz w Instytucie Teologicznym Diecezji Pelplińskiej. W latach 2003-2005 sekretarz Instytutu Teologii Pastoralnej KUL, w latach 2004-2008 sekretarz „Roczników Teologicznych" z. 6, pastoralny; 209-2011 sekretarz "Roczników Pastoralno-Katechetycznych". Należy również do Kolegium Redakcyjnego "Zeszytów Chojnickich", Kolegium Redakcyjnego "Biblioteki Filomaty" oraz jest przewodniczącym Rady Naukowej "Studiów Pelplińskich". Jest członkiem Komisji Duszpasterstwa oraz Rady do spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. W 2007 został przyjęty do Towarzystwa Naukowego KUL oraz do Lubelskiego Towarzystwa Naukowego jako członek korespondent. Również w 2007 został przyjęty w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów. W 2009 został kapelanem honorowym Ojca Świętego, a w 2012 mianowany przez papieża Benedykta XVI biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej.

W pracy naukowej koncentruje się na środkach społecznego przekazu w duszpasterstwie, uczestnictwie katolików świeckich w życiu Kościoła, dynamice małych grup religijnych oraz teologii kultury. Autor kilkudziesięciu artykułów i rozpraw o charakterze naukowym oraz wielu haseł encyklopedycznych, recenzji i artykułów popularno-naukowych. Jest również poetą, w 1997 opublikował zbiorek poezji pt. Zdany na pojedynek, a w 2005 Kartki z pamiętnika.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 27.11.2014 15:01