dr Wiesław Główczyński
adiunkt - Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki
Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: wieslaw.glowczynski_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-1261-5275