Wiesław Bar OFMConv

prof. dr hab.

 

Studia i zatrudnienie

 

- studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1977-198; mgr nauk politycznych);

- magisterskie w WSD OO. Franciszkanów/Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (1982-1987; mgr teologii);

magistersko-licencjackie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL (1990-1993; mgr prawa kanonicznego; lic. kościelny prawa kanon.);

- zatrudnienie na stanowisku asystenta (od 1 X 1993 r.);

- doktorat - na podst. rozprawy: Sendero Luminoso jako prześladowca w rozumieniu prawa kanonizacyjnego (publiczna obrona 25 VI 1997 r.);

- zatrudnienie na stanowisku adiunkta (od 1 C 2001 r.);

- habilitacja - na podst. dorobku i ksiażki Sprawy kanonizacyjne Męczenników XX wieku. Studium nad jurysprudencją Kongregacji (kolokwium 24 II 2004 r.; zatwierdzenie uchwały RW przez Centralną Komisję do Spraw Tytułu i Stopni Naukowych 4 VI 2004 - pismo z 28 VI 2004 r.);

- zatrudnienie na stanowisku profesora KUL (od 1 X 2005 r.);

- tytuł naukowy (Postanowienie Prezydenta RP z 2 IV 2005 r., publikacja MP z 27 maja 2015 r., poz. 469);

- zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego (od 1 X 2017).

 

Wybrane funkcje

 

członek Rady Doskonałości Naukowej, Zespół Nauk Społecznych (kadencja: 1 VI 2019 - 31 XII 2023);

członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kadencja 2017-2020);

konsultor Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski (od 2006 r., nadal);

przewodniczący Rady Bibliotecznej KUL (kadencja 2016-2020; rezygnacja 30 XI 2019 r.)

prodziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL (5 X 2004 - 31 VIII 2005 oraz w kadencjach: 1 IX 2005 -31 VIII 2008; 1 IX 2008 - 31 VIII 2012 r.);

kierownik katedr: Prawa Kanonizacyjnego - IPK (1 X 2004 - 30 IX 2009; 1 X 2011 - 12 VI 2014 r.; 1 X 2015 - 30 VI 2019); Nauk o Polityce - IE (1 X 2009 - 30 IX 2011); 

kurator katedry Prawa Kanonizacyjnego (1 X 2009 - 30 IX 2011);

członek Senackiej Komisji Nauki i Współpracy z Zagranicą (X 2004 - 30 IX 2008)

Ostatnia aktualizacja: 20.04.2020 12:19