2017

Prace magisterskie
 • Implikacje procesu beatyfikacyjnego Wincentego Lewoniuka i XII Towarzyszy Męczenników z Pratulina

2016

Rozprawy doktorskie
 • Urząd Postulatora generalnego Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
Prace magisterskie
 • Pokłosie beatyfikacji ks. Władysława Findysza
 • System głosowania w Radzie Unii Europejskiej
 • Svĕdci v beatifikačním procesu Matky Vojtĕchy Hasmandové SCB (1914-1988)
 • Stowarzyszenie Polski i Ukrainy z Unią Europejską. Aspekt historyczno - porównawczy
 • Perspektywa Finansowa 2007-2013 a Perspektywa Finansowa 2014-2020
 • Pověst svatosti Matky Rosy Vůjtěchové (1873-1945)
 • Współpraca Francji i Niemiec w latach 1980 – 2015 oraz jej znaczenie dla rozwoju Europy

2015

Prace magisterskie
 • Pisma własne ks. Stanisława Zielińskiego - kandydata na ołtarze
 • Znaczenie dokumentów w procesie beatyfikacyjnym Anieli Salawy

2014

Prace magisterskie
 • Męczeństwo i kult błogosławionego Władysława Gorala (1898-1945)
 • Sprawa beatyfikacyjna męczenników II wojny światowej z diecezji przemyskiej

2012

Rozprawy doktorskie
 • Zawarcie i rozwiązanie małżeństwa w odnowionym kodeksie rodzinnym Królestwa Maroka (Moudawana)
 • Administracja wyznaniowa Ukrainy
Prace magisterskie
 • Święci i Błogosławieni Roku Eucharystii 17 X 2004-29 X 2005

2009

Prace magisterskie
 • Nauczanie religii katolickiej w prawie Republiki Litewskiej

2005

Prace magisterskie
 • Problemy prawne wszczęcia postępowania kanonizacyjnego Matki Kazimiery Gruszczyńskiej

2003

Prace magisterskie
 • Ochrona praw człowieka w Republice Litewskiej

2002

Prace magisterskie
 • Świętość świeckich w nauce Soboru Watykańskiego II i w Kodeksie Prawa Kanonicznego.