Prawo migrantów do specjalnego duszpasterstwa
[The Right of Migrants to Special Pastoral Care]

Opinia w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Autor (twórca): Wojciech Necel