XVIII Congreso Católicos y Vida Pública
[XVIII Congress Catholics and public life]

Udział w konferencji międzynarodowej

Miejsce: Madrid, Alcarcón