MISERICORDIA ET IUS. Kanoniczno-ekumeniczne aspekty miłosierdzia
[MISERICORDIA ET IUS. Canonical and ecumenical aspects of mercy]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: MISERICORDIA ET IUS. Kanoniczno-ekumeniczne aspekty miłosierdzia
Miejsce: Lublin