Status prawny i faktyczny muzułmańskich związków wyznaniowych w Polsce
[Legal and factual status of Muslim religious associations in Poland]

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

Czasopismo: Studia z Prawa Wyznaniowego (ISSN: 2081-8882)