Prawo rodzinne z perspektywy prawa naturalnego
[Family law from the vievpoint of natural law]

Tłumaczenie rozdziału książki naukowej

Autor (twórca): Luis Mauricio Figueroa Gutiérrez
Tytuł publikacji: Rodzina i polityka
Redaktorzy: Elżbieta Szczot