Misyjny charakter Kościoła w perspektywie współczesnych wyzwań
[Missionary nature of the Church in the perspective of contemporary challenges]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Fides, quae de verbo nascitur et nutritur. Nauczycielskie zadanie Kościoła wobec 1050. rocznicy Chrztu Polski
Miejsce: Warszawa