Las mejores prácticas en la transformación estratégica de KUL
[Best practices in strategic transformation of the CUL]

Staż finansowany ze środków UE

Miejsce: Walencja
Nazwa jednostki: CEU Valencia