Wielki Tydzień w Pariacoto
[Holy Week in Pariacoto]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Męczennicy z Pariacoto - o. Michał Tomaszek, o. Zbigniew Strzałkowski
Miejsce: Wrocław