O procesie beatyfikacyjnym Sług Bożych o. Michała Tomaszka i o. Zbigniewa Strzałkowskiego
[The process of beatification of Servants of God fathers Michal Tomaszek and Zbigniew Strzałkowski]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: W hołdzie Męczennikom
Miejsce: Legnica