Znaczenie beatyfikacji o. Zbigniewa i o. Michała
[The importance of the beatification fathers Zbigniew and Michal]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Terytoria 2015. W ŚWIĄTYNI SŁOŃCA, czyli o franciszkanach na ziemi Inków
Miejsce: Kraków
Nazwa jednostki: Instytut Studiów Franciszkańskich [i in.] - UPJPII