Znaczenie synodu Monte Libano z 1736 roku dla Kościoła maronickiego. Studium historyczno prawne
[The importance of the synod Monte Libano from 1736 to the Maronite Church. Study of historical legal]

Recenzja książki naukowej

Autor (twórca): Grzegorz Wojciechowski