Obowiązek wzajemnej pomocy małżonków z art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
[The obligation of mutual assistance spouses of art. 23 of the Family Code]

Recenzja artykułu naukowego