Rozwój i status prawny struktur duszpasterstwa polskojęzycznego we Francji
[Development and legal status of the Polish-language pastoral structures in France]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Karolina M. Błaszków-Nowak
Tytuł publikacji: Rozwój i status prawny struktur duszpasterstwa polskojęzycznego we Francji
Nazwa jednostki: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego