Przedsynodalna ankieta o rodzinie Papieża Franciszka
[Synodical family survey Pope Francis]

Recenzja artykułu naukowego