Zagadnienia prawa wyznaniowego w irańskiej konstytucji
[Issues of religious law in the Iranian Constitution]

Recenzja artykułu naukowego