Prawa polityczne ministrów kultów w Meksyku
[The Political Rights of Ministers of Worship in Mexico]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Prawa polityczne duchownych
Miejsce: Lublin