Prawa polityczne duchownych
[Political Rights of Ministers of Worship]

Organizacja konferencji międzynarodowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Prawa Kanonizacyjnego