Hodie et cras - dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. 30 lat od promulgacji
[Hodie et cras - today and tomorrow of the Code of Canon Law of 1983. 30 years since its promulgation]

Udział w konferencji międzynarodowej

Miejsce: Lublin