Integracja w globalnej wiosce - media o cudzoziemcach w Polsce i Unii Europejskiej
[Integration in the global village - the media on foreigners in Poland and the European Union]

Udział w konferencji międzynarodowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Stowarzyszenie Solidarności Globalnej, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu