Milagro peruano: ¿buena suerte o buena politica?
[Peruvian Miracle: good luck or good policy?]

Udział w konferencji międzynarodowej

Miejsce: Lima
Nazwa jednostki: Departamento de Economia de la PUCP