X Jornadas de Ciencias Religiosas: La vida consagrada a la luz de la Fe
[X Conference of Religious Science]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Meksyk
Nazwa jednostki: Uniwersytet Papieski Meksyku; Wyższy Instytut Nauk Religinych