Układ Transpacyficzny (TPP): spojrzenie krytyczne
[Transpacific Agreement (TPP): a critical view]

Udział w konferencji międzynarodowej

Miejsce: Instituto de Investigaciones Juridicas
Nazwa jednostki: Instytut Badań Prawniczych UNAM