La Pastoralidad del Concilio Vaticano II y su impacto
[The pastoral of Council Vaticano and his efect]

Udział w konferencji międzynarodowej

Miejsce: Meksyk D.F.
Nazwa jednostki: Wydział Teologii Uniwersytetu Papieskiego Meksyku