Efectos jurídicos del matrimonio religioso en Polonia
[Legal consequences of religious marriages in Poland]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Rodziny w Polsce i Meksyku
Miejsce: Meksyk
Nazwa jednostki: Centrum Badań Interdyscyplinarnych UNAM