El matrimonio en Polonia
[Marriage in Poland]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Rodziny w Polsce i Meksyku
Miejsce: Meksyk
Nazwa jednostki: Centrum Badań Interdyscyplinarnych