Reflexiones sobre derecho de familia y efectos jurídicos del matrimonio religioso
[Reflection on family law and civil consequences of religious marriages]

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

Miejsce: Ciudad Juárez
Nazwa jednostki: Departamentu Nauk Prawnych, Instytutu Nauk Społecznych i Administracji Uniwersytetu Miasta Juárez