El matrimonio: Reflexiones de derecho comparado
[Marriage: a comparative legal solutions]

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

Miejsce: Ciudad Juarez
Nazwa jednostki: Departamentu Nauk Prawnych, Instytutu Nauk Spolecznych i Administracji Uniwersytetu Miasta Juárez